Nabava

Sanacija krova nad starijim dijelom zgrade:

  1. Odluka
  2. Ponudbeni list
  3. Troškovnik
  4. Poziv za dostavu ponuda

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu – PREUZMI

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu – PREUZMI

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – PREUZMI

Plan nabave za 2018. godinu – PREUZMI

Plan nabave za 2019. godinu – PREUZMI

Plan nabave za 2020. godinu – PREUZMI

Plan nabave za 2021. godinu – PREUZMI