Ustroj

EKONOMSKA ŠKOLA POŽEGA
Adresa: Osječka 33, 34000 Požega Telefon/fax/email
Ravnateljica Marinka Parac
dipl. oec.
034/271-293
Ravnateljica prima stranke svakog dana,
prema potrebi, uz prethodnu najavu u
tajništvu škole
Tajništvo Tajnica:
Anamarija Krpan, dipl. iur.
034/273-717
e-mail:
ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr
Radno vrijeme tajništva sa strankama: radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Administrator:
Đurđica Stojčević
Pedagoginja Jadranka Sabalić
dipl. pedagog
034/273-913
Voditeljica Katica Sunarić
dipl. oec
034/272-245
Zbornica   034/312-216
Voditeljica računovodstva Željana Mikić 034/312-217