Komercijalist

Opis zanimanja za obrazovni profil – komercijalist  (060 304)

1. Opći podaci

 Gospodarska djelatnost:

trgovina, otpremništvo-špedicija, prijevoz, osiguranje, skladištenje, ugostiteljstvo, hotelijerstvo, turizam, proizvodnja

Osnovna djelatnost:

Službenici u nabavi, prodaji i iznajmljivanju

 Utvrđeni naziv zanimanja: komercijalni službenik

 Ostali nazivi u uporabi:

 • komercijalni tehničar, komercijalist kalkulant, referent
 • komercijalne operative, referent zaduženja i naplate,
 • referent veleprodaje, voditelj tržnica i sajmišta, komercijalist
 • ekonomist trgovine, komercijalist nabave i prodaje

 

2. Tehnički podaci

 Područje rada («radna mjesta» na kojima obavlja poslove i radne zadatke)

1.) Službenik nabave/prodaje

2.) Nabavljač u maloprodaji/veleprodaji

3.) Voditelj odjela/poslovnice nabave/prodaje

4.) Skladišni službenik

5.) Voditelj skladišnog poslovanja

6.) Službenik u distribuciji

7.) Voditelj distributivnih poslova

8.) Komercijalni kalkulant

9.) Samostalni komercijalni referent

10.) Referent zaduženja i naplate

11.) Komercijalist vanjske/unutarnje trgovine

12.) Referent uvoza, izvoza, konsignacije

13.) Trgovački putnik

14.) Akviziter

15.) Trgovački demonstrator

16.) Prezentator

17.) Službenik za osiguranje robe

18.) Povjerenik osiguranja

19.) Carinski posrednik

20.) Špediterski službenik za osiguranje

21.) Špediterski službenik uvoza/izvoza

22.) Trgovački posrednik

23.) Posrednik komisijske prodaje

24.) Posrednik informacija

25.) Tehnički zastupnik trgovine

26.) Voditelj tržnica i sajmišta

27.) Fakturist

 
Elementi koji označavaju širinu zanimanja

Svi organizacijski poslovi vezani uz nabavu, prodaju i posredovanje robe i usluga od proizvođača/trgovine do potrošača/kupca, tj. poslovi planiranja, komuniciranja, analiziranja, izbora, zaključivanja ugovora, prijevoza, skladištenja, kalkuliranja, organiziranja, zastupanja, pripremanja isprava i dokumentacije, te operativni poslovi koji prate robu/uslugu.

 Poslovi i radni zadaci:

 •  Organiziranje maloprodaje
 • Organiziranje poslovnog procesa u skladištu
 •   Komuniciranje s tržištem
 •   Sudjelovanje u pripremi i realizaciji promidžbe
 •   Rad na akviziterskim poslovima
 •   Priprema podataka za izradu plana nabave i prodaje
 •   Kontaktiranje s tržištem nabave i prodaje
 •   Analiziranje ponuda
 •   Izbor dobavljača
 •   Zaključivanje nabave i prodaje
 •   Izrada kalkulacija
 •   Izdavanje dispozicija za otpremu robe
 •   Praćenje izvršenja ugovora
 •   Analiziranje asortimana
 •   Izdavanje i praćenje naloga za otpremu
 •   Praćenje zaliha u nabavi i prodaji
 •   Kompletiranje, kontroliranje dokumenata nabave i uvoza
 •   Izdavanje naloga za podmirenje (plaćanje) faktura i drugih usluga
 •   Likvidacija izvršenih poslova
 •   Zaključivanje špediterskih poslova u tuzemnim i inozemnim trgovačkim poslovima
 •   Zaključivanje ugovora o prijevozu, skladištenju i osiguranju robe
 •   Pripremanje dokumenata i podataka za carinjenje robe
 •   Poslovi vezane trgovine
 •   Reeksportni poslovi
 •   Poslovi tranzitnog posredovanja
 •   Poslovi zastupanja inozemnih tvrtki
 •   Konsignacijski poslovi
 •   Zastupničko-distributerski poslovi
 •   Posrednički poslovi preko međunarodnih aukcija i robnih burzi
 •   Leasing poslovi
 •   Franchising poslovi

 3. Uvjeti rada

 Objektivni uvjeti rada pod kojima se rad obavlja:

Rad se obavlja većim dijelom u zatvorenim poslovnim prostorijama sa suvremeno opremljenim sredstvima rada pri normalnoj temperaturi i vlažnosti. Ostale mogućnosti obavljanja su terenski rad, skladišta, sajmovi, zračne luke, željeznički kolodvori, pomorske luke, robni terminali i slično.

Psihofizičke aktivnosti koje rad uključuje

Rad na komercijalnim poslovima zahtijeva sposobnost ocjene vrijednosti uspjeha i posljedice neuspjeha obavljenog posla. To uključuje maksimalne psihofizičke aktivnosti tijekom cijelog radnog vremena: korištenje osjetila – vida, sluha, mirisa, okusa, motoričke sposobnosti, pamćenje, koncentraciju, brzinu reakcije, psihičku stabilnost, samopouzdanje, spretnost, kreativnost, odgovornost za rizik, otvorenost, naglašenu komunikativnost i takt, optimizam, srdačnost, dinamičnost, inicijativu, uljudnost i etičnost.

 Tjelesne aktivnosti koje rad zahtijeva

Rad se obavlja sjedeći i stojeći. Može biti vezan uz terenski rad i cesta putovanja pri ugovaranjima nabave/prodaje roba, izlaganjima, prezentiranjima, uvozu i izvozu.

 
4. Znanje

 Općenito

Opće znanje stječe se obrazovanjem iz općeobrazovnih nastavnih predmeta: hrvatski jezik, strani jezici, povijest, zemljopis, tjelesna i zdravstvena kultura, vjeronauk ili etika, matematika, politika i gospodarstvo, psihologija, informatika. Predstavljaju temelj za uspješnu komunikaciju, logičko rezoniranje, za korištenje novih tehnologija, međunarodnu komunikaciju i suradnju te uspješno prilagođavanje globalnom razvoju.

 Posebno

Stječe se obrazovanjem iz općih predmeta orijentiranih na struku: zemljopis, matematika, politika i gospodarstvo, informatika, strani jezici, psihologija. Stječe se obrazovanjem iz strukovnih predmeta: poznavanje robe, trgovinsko poslovanje, marketing, računovodstvo, poslovne komunikacije, transport, špedicija i osiguranje, tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja, poduzetništvo, osnove trgovačkog prava.

Teorijsko

Znanje osnovnih zakona i propisa koji reguliraju poslovanje u trgovini, pojmova vezanih uz obavljanje trgovinske djelatnosti u tuzemstvu i inozemstvu, znanje o ljudskom ponasanju, potrebama, stajalištima, mišljenjima i sl., organizacijsko znanje vezano uz obavljanje svih trgovinskih poslova, komunikacijsko znanje, poduzetničko i menadžersko znanje, analitičko znanje za procjene, vrednovanje, sintetiziranje, kritičko mišljenje.

 Praktično

Stječe se vježbama, raznim oblicima samostalnog učeničkog rada, simuliranjem radnih procesa u praktikumu, stručnom praksom, raznim posjetima, kontaktima i projektima s gospodarskim društvima i gospodarstvenicima.

CILJ:

Postići osposobljenost učenika za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, pomorskim lukama, robnim terminalima te izvođenje poslova vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

 Trajanje obrazovanja : 4 GODINE

 Uvjeti za upis :

U obrazovni program mogu se upisati svi pristupnici koji su završili osnovnoškolsko obrazovanje i u svom školovanju postigli odredni uspjeh koji se vrednuje bodovima. Bodovni prag svake godine propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Vrednuje se opći uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole i ocjene 7. i 8. razreda iz sljedećih predmeta :

1. Hrvatskog jezika

2. Stranog jezika

3. Matematike

4. Povijesti

5. Zemljopisa

 

Nastavni plan za obrazovni profil – komercijalist  (060 304)

PODRUČJE RADA: EKONOMIJA,  TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA