Postignuća i napredovanja

Profesori mentori

 

Ime i prezime Stručna sprema 
Marija Šag-Sadilek prof. hrvatskog jezika i književnosti i mag. bibliotekarstva
Melita Šimić dipl. ekonomist
Magdalena Vojak dipl. ekonomist
Ines Jurilj dipl. ekonomist

 

Profesori savjetnici

Ime i prezime Stručna sprema
Lidia Gerstman prof. hrvatskog jezika
Marina Hurtiš-Međugorac prof. njemačkog i engleskog jezika i književnosti
Ksenija Krizmanić-Horvat dipl. ekonomist
Martina Kir Jambrek prof. engleskog jezika i književnosti
Jelena Kovačević prof. engleskog jezika i književnosti i opće informatologije
Višnja Menđel-Troha dipl. ing. prehrambene tehnologije
Marinka Parac dipl. ekonomist
Verica Perlić dipl. ekonomist
Tomislav Stojčević prof. matematike i informatike
Elvira Volf-Karan dipl. ekonomist

 

Profesori izvrsni savjetnici

 

Ime i prezime Stručna sprema 
Martina Budimir prof. fil. i njemačkog jezika i književnosti i mr. glo.
Zvjezdana Farkaš dipl. ekonomist
Oliver Hip doktor informacijskih znanosti
Katica Sunarić dipl. ekonomist