Vijeće učenika

Vijeće učenika je tijelo škole koje, svojim prijedlozima i aktivnostima, sudjeluje u rješavanju pitanja važnih za učenike škole.

Ono posebno raspravlja i daje mišljenje na akte škole kojima se reguliraju prava i obaveze učenika (Pravilnik o kućnom redu).

Podnosi prijedloge stručnim tijelima škole u rješavanju pedagoških i suradničkih odnosa. Sudjeluje u radu Nastavničkog vijeća kada se raspravlja o pitanjima važnim za učenike, ali bez prava odlučivanja.

Voditelj Vijeća učenika je Robert Begić.

Popis učenika koji čine Vijeće učenika

9.7.1. Popis učenika koji čine Vijeće učenika

 

R.br. Razredni odjel Ime i prezime  učenika
PREDSTAVNIK U V.U. ZAMJENIK U V.U.
1. I. a Nika Berdi Carlo Obradović
2. I. c Lovro Čuljak Antonela Krajina Bilić
3. I. d Lucija Samaržija Mihaela Sivonjić
4. I. h Martina Beljo Maria Bakunić
5. I. k Lana Bulaja Ante Galić
6. II. a Katarina Maurus Ana Uljatovski
7. II. c Leona Soldo Tomislava Radošević
8. II. d Michelle Martinović Veronika Anić
9. II. h Jelena Knežević Ena Babić
10. II. k Barbara Bušić Marko Petrušić
11. III. a Nika Tilinger Dragana Relić
12. III. c Petra Perić Karlo Vuković
13. III. d Ivona Šutić Nina Grgić
14. III. h Marija Magdalena Vidakušić Matea Mital
15. III. k Teo Hodak Iva Pisarović
16. IV. a Ilijana Čolić Helena Sjeverac
17. IV. c Valentina Rosipal Veronika Sinčić
18. IV. h Karla Paušić Kristina Josipović
19. IV. k Dora Maletić Ante Novak

 

Predstavnik je Vijeća učenika  Teo Hodak