Natjecanja i smotre

Plan natjecanja

# Opis Nositelji natjecanja
1. Natjecanje u poznavanju hrv. jezika
Lidrano
Europa u školi
Mreža čitanja
aktiv hrvatskog jezika
2. Njemački jezik
Engleski jezik
Talijanski jezik
aktiv stranih jezika
3. Geografija
Povijest
Vjeronauk
aktiv društveno-humanističkih znanosti
4. Matematika
Informatika
aktiv matematika i informatike
5. Poduzetništvo
Komercijalni poslovi
Natjecanje prodavač
Tajničko poslovanje
Poslovanje recepcije hotela
Poslovanje putničke agencija
Računovodstvo
Kompjutorska daktilografija
Dan tipkovnice
INTERSTENO
Sajam VT
Statističko natjecanje
Ekonomska olimpijada
aktiv ekonomista
6. Športska natjecanja
– odbojka
– košarka
– rukomet
– nogomet
– kros
– stolni tenis
– badminton
aktiv TZK
7. JUVENES TRANSLATORES Martina Budimir i aktiv stranog jezika
8. Ostala natjecanja po pozivu ili natječaju svi nastavnici

Napomena: Vremenik natjecanja će biti usklađen s vremenikom ASOO-a i AZO-a.Ukoliko škola bude domaćin natjecanja, nastava će biti organizirana u skladu s organizacijskim mogućnostima.