Alkohol i mladi – rezultati istraživanja provedenoga u Ekonomskoj školi Požega

Štetni utjecaj alkohola je neosporan. Neumjerena i redovita konzumacija alkohola utječe na fizičko i mentalno zdravlje, na društvene odnose, na uspjeh u školi i na poslu, na obitelj. Nerijetko izaziva i smrtne posljedice, bilo zbog vožnje pod utjecajem alkohola, nasilja u obitelji ili bolesti uzrokovanih alkoholom.

Cilj je odgojno-obrazovnih ustanova smanjiti negativni utjecaji alkohola na djecu i mlade. Upravo iz toga razloga škole ulažu u edukaciju o rizicima i posljedicama konzumacije alkohola, pružaju podršku mladima u razvoju zdravih načina suočavanja sa stresom i problemima te promiču politike koje ograničavaju pristup alkoholu maloljetnicima. Ekonomska škola Požega redovito provodi preventivne aktivnosti sa svrhom edukacije mladih o štetnim posljedicama ovisnosti.

Kako bi saznale kakav je stav učenica i učenika naše škole prema alkoholu i njegovim posljedicama, učenice 3.h razreda Ana Marjanović, Matea Paušić i Sunčica Pudić provele su potpuno anonimni upitnik u svim razredima naše škole. Upitnik je sastavila mr. Martina Budimir, prof. Na upitnik je odgovorilo ukupno 259 učenika i učenica od kojih je preko 80% djevojaka jer našu školu većinom pohađaju djevojke. Odgovarali su učenici do prvog do četvrtog razreda u dobi od 15. do 20. godine. Ovdje je samo pregled najvažnijih odgovora kako bi se dodatno zaštitio identitet ispitanica i ispitanika.

Ovo su pitanja na koje su ispitanice željele saznati odgovor:

1. Konzumiraš li alkohol?

Gotovo 15% ispitanica i ispitanika nikada ne konzumira alkohol.

Skoro 45% ga konzumira rijetko ili samo u posebnim prigodama.

Oko 24% ispitanica i ispitanika alkohol konzumira povremeno.

Otprilike 13% alkohol pije otprilike jednom tjedno.

Malo više od 2% pije više puta tjedno.

Malo više od 1% ispitanica i ispitanika pije svakoga dana.

2. U kojim prigodama najčešće konzumiraš alkohol? (Moguće je odabrati više od jednog odgovora.)

Gotovo 60% ispitanica i ispitanika alkohol konzumira na rođendanima.

Malo više od 57% pije tijekom izlazaka vikendom.

Gotovo 43% alkohol konzumira na svadbama.

Malo više od 42% ispitanica i ispitanika alkohol pije na privatnim tulumima.

Preko 36% pije na obiteljskim proslavama.

Skoro 29% konzumira alkohol u izlascima općenito.

Preko 5% pije prije, tijekom ili nakon obroka.

Gotovo 4% alkohol konzumira kad ih nitko ne vidi.

Malo manje od 2% navelo je ostale prilike kada konzumiraju alkohol, a to su tijekom boravka u vikendici, kod kuće s frendicama i sl.

3. Koliko često konzumiraš pivo ili druga alkoholna pića s pivom, npr. radler? (Odgovarali su samo oni koji konzumiraju alkohol.)

4. Koliko često konzumiraš vino ili druga alkoholna pića s vinom (bambus, šikara, gemišt i sl.) (Odgovarali su samo oni koji konzumiraju alkohol.)

5. Koliko često konzumiraš srednje žestoka alkoholna pića (vermut, prošek, cherry, amaro, likeri i sl.) (Odgovarali su samo oni koji konzumiraju alkohol.)

6. Koliko često konzumiraš žestoka alkoholna pića (rakija, votka, viski, džin, konjak i sl.) (Odgovarali su samo oni koji konzumiraju alkohol.)

7. U kojoj si dobi prvi puta probao/la alkoholna pića? (Odgovarali su samo oni koji konzumiraju alkohol.)

8. Tko ti je ponudio alkohol kada si ga probao/la po prvi puta? (Odgovarali su samo oni koji konzumiraju alkohol.)

U preko 46% slučajeva radilo se o odraslome članu obitelji, u preko 31% o prijateljima ili prijateljicama, u malo više od 8% slučajeva o obiteljskim prijateljima ili prijateljicama, u preko 3% slučajeva o maloljetnim članovima obitelji te u malo više od 3% o poznanicima ili poznanicama. Gotovo 6% je odabralo odgovor ostalo, npr. sam ili ne sjećam se.

9. Koji utjecaj alkohol ima ili može imati na mlade?

Odgovori se mogu svrstati u nekoliko kategorija: ovisnost, loš utjecaj na zdravlje, utjecaj na ponašanje, utjecaj na koncentraciju, percepciju i motoriku, utjecaj na društvene odnose i uspjeh u školi te nesreće. Najviše ispitanica i ispitanika kao utjecaj alkohola na mlade navodi ovisnosti ili općenito negativan utjecaj, mali dio navodi pozitivne utjecaje ili nepostojanje ikakvog utjecaja, a dio ne zna ili daje općenite odgovore.

10. Koji utjecaj alkohol ima ili može imati na odrasle?

I ovdje se odgovori mogu svrstati u više kategorija. Najviše ispitanica i ispitanika i ovdje navodi ovisnost, ali u puno većoj mjeri i utjecaj na ponašanje navodeći pri tome najčešće agresiju i nasilje. I ovdje je često navođenje utjecaja na zdravlje. U puno se većem broju navodi utjecaj na društvene odnose, osobito u odnosu na obitelj, posao i financijske posljedice. Učestaliji je broj navođenja nesreća kao posljedica alkohola, a malo je manji broj navođenja utjecaja na koncentraciju, percepciju i motoriku. I ovdje veliki broj ispitanika i ispitanica navodi općenito negativan utjecaj alkohola, dio ne zna ili daje općeniti odgovor. Mali dio navodi pozitivne posljedice ili smatra da posljedica uopće nema.

11. Koji utjecaj alkohol ima ili može imati na obitelj?

Najveći broj ispitanica i ispitanika kao odgovor na ovo pitanje navodi utjecaj na ponašanje poput agresije ili nasilja. Ovdje se pojavljuje i kategorija koju je potrebno izdvojiti, a radi se o razvodima i rastavama. Ističu se i odgovori koji se odnose na svađe, na međusobne odnose općenito, na utjecaj na djecu i utjecaj na društvene odnose i uspjeh. U manjoj mjeri nego kod prethodna dva pitanja, navodi se ovisnost i utjecaj na zdravlje. U velikom se broju odgovora spominje negativan utjecaj općenito, a dio se odnosi na pozitivan utjecaj ili na nepostojanje posljedica. Dio ispitanica i ispitanika daje općenite odgovore ili navodi da ne zna koji su utjecaji alkohola na obitelj.

12. Postoji li koji pozitivan utjecaj alkohola i konzumiranja alkohola?

Najveći broj ispitanika i ispitanica smatra da nema nikakvog pozitivnog utjecaja alkohola (preko 42%). Među pozitivnim utjecajima navode se: opuštanje, zabava, pozitivan utjecaj na zdravlje, veselje/raspoloženje, sreća, zaborav, rušenje inhibicija, atmosfera/slavljenje, užitak ili smirenje. I ovdje dio ispitanika i ispitanica navodi da ne zna ili daje općeniti odgovor.

13. Želiš li još nešto dodati?

Na ovo je pitanje odgovorilo tek desetero ispitanica i ispitanika, a članak ćemo zaključiti porukom jednog/jedne od njih:

Alkohol nije rješenje…

Smatrate li da vi ili netko od vaših bliskih osoba treba pomoć u rješavanju problema s alkoholom, obratite se na neku od dolje navedenih adresa. Učenice i učenici škole Ekonomske škole Požega uvijek se mogu obratiti i stručnoj službi škole.

  • Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije

Županijska 9, 34 000 Požega

psiholog

tel.: +385 34 311 578

e-mail: prevencija.ovisnosti@zjz-pozega.hr

nacionalni programi

tel.: 0800 303 034

prevencija ovisnosti

tel.: 0800 200 069

  • Internet savjetovalište – Psihološki centar TESA

Trg bana Josipa Jelačića 1/III

Radnim danom od 10:00 do 22:00 sati

Telefon: 01 48 28 888

E-mail: psiho.pomoc@tesa.hr

Izvješće sastavila: mr. Martina Budimir, prof.