Organizirani posjet 2. h razreda Gradskoj knjižnici Požega te kombinirana nastava Engleskog jezika i Organizacije poslovanja poduzeća nakon obilaska (primjer dobre prakse)

U četvrtak, 15. travnja 2021. godine, učenici 2.h razreda naše škole posjetili su novootvorenu Gradsku knjižnicu Požega s profesoricama Martinom Kir Jambrek i Ines Jurilj. Stručna djelatnica Dijana Klarić, voditeljica Znanstvenog i studijskog odjela, dočekala nas je i provela kroz sve odjele gdje su nas detaljnije upoznali s radom svakoga od njih. S Dječjim nas je odjelom upoznala djelatnica Đurđica Kopunić, s Odjelom za mlade i multimediju Matej Peharda te s Odjelom za književnost Ivana Maričević. Nakon obilaska učenici su bili podijeljeni u grupe te su od profesorica dobili radne listove s pitanjima iz Engleskog jezika i Organizacije poslovanja poduzeća, a odgovore na njih potražili su na svim odjelima.

 

Iz predmeta Organizacija poslovanja poduzeća učenici su radili na temu Organizacijska shema – trebali su prikupiti informacije o tome tko vodi odjele, koja je osnovna svrha odjela, ukratko opisati sadržaj prostora, što ima od sadržaja i kome je namijenjen, koje se usluge pružaju, koji poslovi se obavljaju na odjelima, koje programe i edukacije nude te što se organizira od događaja. Bili su podijeljeni u 6 grupa, od toga 4 grupe su bile zadužene za pojedine odjele, a 2 grupe su trebale napraviti cjelokupnu organizacijsku shemu Gradske knjižnice na hrvatskom i engleskom jeziku. Na nastavi učenici su imali zadatak sve prikupljene informacije oblikovati kroz suradničko učenje u digitalnim alatima Canva i Sway. Osim vlastitih fotografija i informacija prikupljenih na terenu za izradu materijala koristili su i web stranicu Gradske knjižnice Požega www.gkpz.hr.

Iz predmeta Engleski jezik učenici su dobili radni list s pitanjima koja su bila vezana uz rad knjižnice,  ali isto tako i pitanja vezana uz književnost, glazbu i film. Bili su također podijeljeni u 6 grupa te su nakon stručnog vođenja potražili odgovore na svim odjelima. Saznali su na Znanstvenom i studijskom odjelu, između ostaloga, i što je to referentna literatura te što ona uključuje, istražili publicistiku, prelistali časopise i periodiku te zapisali njihove nazive, zabilježili su na Odjelu književnosti naslove koji su poslužili kao predlošci za snimanje filmova te djela koja bi željeli  pročitati, te istražili zvučnu i vizualnu građu na Odjelu za mlade i multimediju. Svoje odgovore svaka grupa oblikovala je u digitalnom alatu Canva u obliku postera.

Nakon izrade svih materijala učenici su u aplikaciji Animoto napravili kratki video u obliku izvješća ili kratke priče, na hrvatskom ili engleskom jeziku, s naslovom Moj posjet knjižnici u kojem su trebali opisati posjet, istaknuti što im se najviše svidjelo, priložiti slike ili video i staviti prikladnu glazbu u pozadinu. Na kraju su sve materijale objavili na Padlet ploči koju možete pogledati na https://bit.ly/2QDr9Nn.

Cilj međupredmetne teme: povezivanje nastavnih sadržaja iz nastavnih predmeta Engleski jezik i Organizacija poslovanja poduzeća sa posjetom Gradskoj knjižnici Požega i kreiranje digitalnih materijala.

Ishodi: posjet i upoznavanje knjižnice kao kulturno-umjetničke ustanove, upoznavanje sa organizacijom prostora i rada knjižnice, izrada organizacijske sheme knjižnice, prepoznavanje različitih vrsta knjižnične građe i pretraživanje istih prema zadanim kriterijima, učenje engleskog jezika kroz terensku nastavu i povezivanje sa predmetom iz struke.

Kroz međupredmetnu suradnju i posjet knjižici ostvarena su sljedeća odgojno obrazovna očekivanja:

OSR A.3.3. Učenik razvija osobne potencijale.

OSR B.4.2. Učenik suradnički uči i radi u timu.

UKU A.3.3. Učenik samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema.

UKU C.3.2. Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju.

UKU C.3.3. Učenik iskazuje interes za različita područja, preuzima odgovornost za svoje učenje i ustraje u učenju.

UKU D.3.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

IKT A.3.2. Učenik se samostalno koristi raznim uređajima i programima.

IKT C.3.4. Učenik uz učiteljevu pomoć ili samostalno odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

Martina Kir Jambrek, prof. savjetnik

Ines Jurilj, prof.