NASILNE VEZE SU BEZVEZE

Prevencija rodno uvjetovanog nasilja u Ekonomskoj školi Požega

Profesorica njemačkoga jezika u Ekonomskoj školi Požega, mr. Martina Budimir, zajedno s profesoricom ekonomske skupine predmeta, Magdalenom Vojak, dipl. oec., od školske godine 2014./2015. na školskoj razini vodi i koordinira projekt „Nasilne veze su bezveze“ u trajanju od godinu dana. Cilj je projekta podizanje javne svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama tj. senzibiliziranje i edukacija mladih o različitim oblicima rodno uvjetovanog nasilja. U okviru projekta provode se radionice (uživo i online) kojima je cilj educirati mlade o pitanju nasilja u partnerskim vezama i kvalitetnim vezama. Radionice se provode u 2. razredima škole.

U sklopu projekta voditeljice pružaju podršku i edukaciju stručnjaka/inja koji rade s mladima kako bi osnažili stručnjake/inje i mlade za aktivnije sudjelovanje u preventivnim aktivnostima. Osim toga, osmišljavaju se i provode akcije podizanja svijesti i informiranja mladih i lokalne zajednice o kvalitetnim vezama i različitim oblicima rodno uvjetovanog nasilja te se prigodno obilježavaju datumi relevantni za temu.

Voditeljice projekta snimile su u sklopu provođenja programa Škola za život dvije videolekcije s pripadajućim interaktivnim sadržajima za potrebe nastave na daljinu kako bi i širem krugu nastavnika/ca omogućile provođenje radionica u svojim školama. Videolekcije iz područja međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje objavljene su na mrežnim stranicama Škole za život https://skolazazivot.hr/video-lekcije/  od 16. 3. 2020. do 10. 6. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=1ZbNTwAix8M

https://www.youtube.com/watch?v=UCqldW_FGP4

Rezultati projekta vidljivi su u podizanju razine svijesti o rodno uvjetovanome nasilju u vršnjačkim vezama i u pružanju podrške učenicama/učenicima i nastavnicama/nastavnicima. učenicama/učenicima i nastavnicama/nastavnicima.

Provođenje po dva sata radionica za učenike drugih razreda:

 • 2.h: 25. 5. 2022. (Budimir)
 • 2.d: 3. 6. 2022. (Budimir)
 • 2.k: 6. 6. 2022. (Vojak)
 • 2.a: 17. 6. 2022. (Vojak)

ISHODI RADIONICA

Na kraju radionica sudionice i sudionici će:

 • osvijestiti problematiku nasilja u vezama mladih
 • shvatiti koncept rodnih stereotipa
 • uvidjeti postojanje povezanosti diskriminacije i moći
 • prepoznaju karakteristike kvalitetnih i štetnih veza
 • spoznati važnost kvalitetnih veza
 • podići svijest o pitanjima moći/kontrole u vezi i njihovom utjecaju na osobe i na odnos
 • prepoznati znakove koji upozoravaju na mogućnost nasilja u vezama
 • prepoznati vrste nasilja u vezama

U sklopu projekta 2021./2022. provedene su sljedeće aktivnosti:

 • aktivnosti podizanja svijesti i informiranja mladih i lokalne zajednice o kvalitetnim i štetnim vezama putem Facebook stranice škole: 22.9. 2021. i 25.11. 2021.
 • obilježavanje Dana ružičastih majica – veljača 2022.
 • sastanak radne skupine za osmišljavanje sustava podrške nastavnicama/ima u radu na temi RUN (Rodno uvjetovano nasilje) – veljača 2022.
 • priprema i prilagodba radionica – ožujak i travanj 2022.
 • provođenje radionica za učenike drugih razreda – svibanj i lipanj 2022.
 • sudjelovanje na seminaru „Sustav podrške nastavnicama/nastavnicima u provedbi teme rodne ravnopravnosti i prevencije rodno uvjetovanog nasilja u školama“ – 12. i 13. svibanj 2022.
 • diseminacija projekta na službenim stranicama škole

Više o prevenciji elektroničkog rodno uvjetovanog nasilja možete pronaći na sljedećoj stranici:

https://nechupedia.sezamweb.net/

Izvješće sastavile: mr. Martina Budimir, prof. i Magdalena Vojak, dipl. oec.