MEGA: jačanje europske dimenzije odgoja i obrazovanja

Projekt „MEGA: jačanje europske dimenzije odgoja i obrazovanja“ provodi skupina organizacija iz Francuske, Njemačke, Španjolske, Portugala i Hrvatske pod vodstvom organizacije Pistes-solidaires iz Francuske. Projekt je sufinanciran iz programa Erasmus+ Europske unije i provodi se od 1. listopada 2020. do 20. lipnja 2023. godine. Koordinator je projekta za Hrvatsku Forum za slobodu odgoja. Ekonomska škola Požega jedna je od škola uključenih u projekt.

Cilj je projekta doprinijeti razvoju i jačanju obrazovanja o Europskoj uniji u odgoju i obrazovanju. Posebni su ciljevi osigurati mladim osobama dostupnost informacija o Europskoj uniji, razviti komplementarne i koherentne nastavne materijale koji potiču integraciju i korelaciju tema o Europskoj uniji u druge predmete te ponuditi odgojno-obrazovnim radnicima okvir poučavanja o Europskoj uniji.

U ožujku smo sudjelovali u prvoj projektnoj aktivnosti. Uz ravnateljicu škole, ukupno je 9 nastavnica i 18 učenica i učenika ispunilo upitnik u sklopu višerazinske analize trenutnog stanja poučavanja o Europskoj uniji. Kroz upitnike će se dobiti uvid u niz aspekata trenutnog stanja poučavanja o Europskoj  uniji iz perspektive ključnih dionika i dionica odgojno-obrazovnog sustava. Analiza upitnika će  projektu donijeti vrijedne nalaze za daljnje usmjeravanje i aktivnosti projekta te ukazati na  potrebe dionika odgojno-obrazovnog sustava.  

Dana 9. travnja 2021. u vremenu od 10,00-11,30 h voditeljica projekta u našoj školi, mr. Martina Budimir, prof., sudjelovala je u FOKUS GRUPI sa još tri nastavnice iz različitih škola (Marija Brkić, dipl. oec. iz Srednje škole Konjščina, Sara Novak, mag. paed. iz Industrijske strojarske škole u Zagrebu  i Sanda Horvatović, dipl. psiholog iz Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara iz Vinkovaca). Koordinatorica sastanka bila je Maja Šarić iz Foruma za slobodu odgoja, a na sastanku je sudjelovao i Mario Bajkuša, direktor razvoja i programa Foruma za slobodu odgoja.

U prvome su dijelu sudionice podijelile iskustva iz svojih škola odgovarajući na pitanja vezana uz načine poučavanja o Europskoj uniji, predmete i izvannastavne aktivnosti te projekte kroz koje se poučava o Uniji, uz motivaciju učenika i nastavnika, podršku škole i dostupne materijale na temu Europske unije. Nakon izlaganja svake sudionice, razvila se rasprava o iznesenome.

U drugom su dijelu sudionice bile podijeljen u parove. U ovome se dijelu detaljnije razgovaralo o dostupnim materijalima koje sudionice koriste u poučavanju o Europskoj uniji. Zadatak je bio na Padletu podijeliti primjere materijala koji se koriste te dati prijedloge na koji ih način učiniti dostupnijima i službeno ih distribuirati školama.

U sklopu projekta provest će se sljedeće aktivnosti:

  • višerazinska analiza trenutnog stanja poučavanja o Europskoj uniji
  • izrada mrežnog mjesta s materijalima o Europskoj uniji
  • razvoj e-modula o Europskoj uniji za odgojno-obrazovne radnike i radnice
  • razvoj nastavnih materijala o Europskoj uniji.

Izvješće sastavila:

mr. Martina Budimir, prof.