Europski tjedan novca

Od 25. do 31. ožujka obilježava se Europski tjedan novca u Ekonomskoj školi Požega. Za učenike naše škole planirane su sljedeće aktivnosti:

  1. Organiziranje kviza „Financijaš za 5“ o financijskoj pismenosti za učenike prvih razreda – obrazovni profili ekonomist, komercijalist, prodavač i hotelijersko-turistički tehničar koji će se održati u petak 29. ožujka 2019
  2. Provođenje radionice „Kupujem on line i sigurno“ vezane uz sigurnost on line kupovine za učenike drugih razreda svih obrazovnih profila koja će se održati na razrednim satima tijekom tjedna
  3. Organiziranje stručnog posjeta Podravskoj banci za učenike trećih razreda obrazovnog profila ekonomist u sklopu predmeta bankarstvo i osiguranje u ponedjeljak 25. ožujka 2019
  4. Organiziranje predavanja „Temeljni pojmovi i vrste osiguranja“ za učenike četvrtih razreda obrazovnog profila ekonomist u sklopu predmeta bankarstvo i osiguranje u utorak 26. ožujka 2019
  5. Sudjelovanje na edukaciji HGK ŽK Požega s temama iz područja financijske pismenosti i uloge HANFE, upravljanja osobnim financijama, značenja i uloge osiguranja, tržišta kapitala i investicijskih fondova za učenike četvrtih razreda – obrazovni profili ekonomist, komercijalist i hotelijersko turistički tehničar u petak, 29. ožujka 2019
  6. Izrada panoa u hodniku škole na temu Europskog tjedna novca s učenicima četvrtih razreda

Nositeljice: Katarina Bušić, prof. i Magdalena Vojak, prof.