DRŽAVNA MATURA – PRIGOVORI NA OCJENJIVANJE

Poštovani maturanti, prigovor na ocjenjivanje možete podnijeti do 15.srpnja 2020. do 12.00 sati.
Obavijestite me mailom na darija_du@yahoo.com. Nakon obavijesti poslat ću vam Obrazac prigovora koji popunjavate elektronički i vraćate mi mailom. Prigovor se treba odnositi na točno određeni zadatak.

ISPITNA KOORDINATORICA: Darija Dujmović