DRŽAVNA MATURA-POTVRDE / JESENSKI ROK

Poštovani maturanti,

podjela potvrda o položenim ispitima bit će sutra, 21. srpnja 2020. god. u 12.00 sati. Obvezna maska!

Zainteresirani za polaganje ispita u jesenskom roku iste prijavljuju samostalno od 20.7. do 31.7. 2020. na Postani-student.
Detaljnije na Teams-Državna matura.
Sve relevantne informacije i moguće promjene pratite na stranicama škole, NCVVO-a i Postani-student.