Vježbeničke tvrtke

 


U Ekonomskoj školi u školskoj godini 2016. / 2017.  posluje 12 Vježbeničkih tvrtki.

Više informacija o pojedinoj tvrtci možete vidjeti ulaskom u  link odabrane tvrtke.

1. VT LIBRO d.o.o.

Trgovina uredskom opremom, strojevima i  priborom.

Osječka 33
34000 POŽEGA
e-mail: vtlibro@gmail.com

Tvrtku vodi profesorica Zvjezdana Farkaš. Više informacija o tvrtki pročitati OVDJE.

2. VT PROTECT d.o.o.

Trgovina sigurnosnom opremom.

Osječka 33
34000  POŽEGA
e-mail: protectvt@gmail.com

Tvrtku vodi profesorica Zvjezdana Farkaš. Više informacija o tvrtki pročitati OVDJE.

3. VT STILKO d.o.o. 

Trgovina poslovnom odjećom i obućom.

Osječka 33
34000 POŽEGA
e-mail: vtstilko@gmail.com

Tvrtku vodi profesorica Elvira Volf-Karan. Više informacija o tvrtki pročitati OVDJE.

4. VT VIRUS d.o.o. 

Prodaja računalne opreme i mobitela.

Osječka 33
34000  POŽEGA
e-mail:vt.virus@hotmail.com

Tvrtku vodi profesorica Elvira Volf-Karan. Više informacija o tvrtki pročitati OVDJE.

5. VT KAP SREĆE d.o.o.

Prodaja vina.

Osječka 33
34000 POŽEGA
e-mail:

Tvrtku vodi profesorica Verica Perlić. Više informacija o tvrtki pročitati OVDJE.

6. VT BAGELI d.o.o.

Prodaja bambusa i gemišta u limenkama.

Osječka 33
34000 POŽEGA
e-mail:

Tvrtku vodi: Verica Perlić, prof. Više informacija o tvrtki pročitati OVDJE.

7. VT GAMA d.o.o.

Marketinška agencija.

Osječka 33
34000 POŽEGA
e-mail: vtgamapozega@gmail.com

Tvrtku vodi profesorica Katarina Bušić. Više informacija o tvrtki pročitati OVDJE.

8. VT TO-DO d.o.o.

Trgovina elektromaterijalom.

Osječka 33
34000 POŽEGA
e-mail: vt.todo@gmail.com

Tvrtku vodi profesorica Katarina Bušić. Više informacija o tvrtki pročitati OVDJE.

9. VT ALFA d.o.o.

Trgovina na veliko električnim uređajima.

Osječka 33
34000  Požega
e-mail: vtalfa4@gmail.com

Tvrtku vodi profesorica Ksenija Krizmanić Horvat. Više informacija o tvrtki pročitati OVDJE.

10. VT KONEKTA d.o.o.

Trgovina na veliko električnim uređajima.

Osječka 33,
34000 Požega
e-mail: vt.konekta10@gmail.com

Tvrtku vodi profesorica Ksenija Krizmanić Horvat. Više informacija o tvrtki pročitati OVDJE.

11. VT VERN d.o.o.

Tvrtka koja se bavi prodajom satova, parfema i nakita.

Osječka 33
34000 Požega
e-mail: verndoo1998@gmail.com

Tvrtku vodi profesorica Mirna Mikić. Više informacija o tvrtki pročitati OVDJE.

12. VT ČAROBNI TRENUTCI d.o.o.

Prodaje kave, čaja i čokolade.

Osječka 33
34000 Požega
E-mail: vtcarobnitrenutci@gmail.com

Tvrtku vodi: Mirna Mikić, prof. Više informacija o tvrtki pročitati OVDJE.