Vijeće učenika

Vijeće učenika je tijelo škole koje, svojim prijedlozima i aktivnostima, sudjeluje u rješavanju pitanja važnih za učenike škole.

Ono posebno raspravlja i daje mišljenje na akte škole kojima se reguliraju prava i obaveze učenika (Pravilnik o kućnom redu).

Podnosi prijedloge stručnim tijelima škole u rješavanju pedagoških i suradničkih odnosa. Sudjeluje u radu Nastavničkog vijeća kada se raspravlja o pitanjima važnim za učenike, ali bez prava odlučivanja.

Voditelj Vijeća učenika je Robert Begić.

Popis učenika koji čine Vijeće učenika

Download (PDF, 71KB)

Predstavnik je Vijeća učenika: Teo  Hodak