Seminar i radionica „Kako uspješno učiti u online okruženju“

U petak 26. listopada 2018. godine od 19 do 22 sata u Ekonomskoj  školi Požega održana je radionica “Kako uspješno učiti u online okruženju?”

Seminar i radionicu je vrlo uspješno vodio profesor Marko Palijan (Tehnička škola Požega), a sudjelovale su profesorice Elvira Volf-Karan, Zvjezdana Farkaš, Melita Šimić, Kristina Matijević, Verica Perlić, Marija Petrić, Mirna Mikić, Maja Pranjić, Marija Šag Sadilek, Ksenija Krizmanić Horvat, Martina Kir Jambrek i Katica Sunarić.

Seminar je organiziralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu projekta Škola za život.