Radionice junior ambasadorica u okviru EPAS projekta

U lipnju 2024. godine održavaju se izbori za zastupnike Europskog parlamenta, a ciljem edukacije i poticanja mladih na uključivanje u politički život junior ambasadorice EPAS projekta održale su radionice u završnim razredima naše škole.

Ambasadorice Katarina Maurus i Klara Potrebica iz 3.a razreda pod vodstvom senior ambasadorice Magdalena Vojak održale su tri radionice i to dana 30. travnja u 4.a razredu, obrazovni smjer ekonomist; 2. svibnja u 4.h razredu, obrazovni smjer hotelijersko-turistički tehničar i 3. svibnja u 4.k razredu, obrazovni smjer komercijalist.

U okviru radionice upoznale su učenike s kratkom poviješću EU, ulogom institucija EU s posebnim naglaskom na EU parlament te važnošću izlaska na EU izbore. Učenici su također naučili i ulogu zakonodavstva EU u svakodnevnom životu EU građana kao i prednosti koje pruža mladima:

  • sigurno i jednostavno putovanje
  • sloboda kretanja
  • inicijativa „Discover EU“ koja mladima nudi besplatnu putnu kartu za putovanje unutar EU
  • sigurnost proizvoda i hrane
  • telekomunikacijske usluge
  • jednakost i ljudska prava

Radionica je završila pozivom učenicima na prijavu na platformu zajednoza.eu.

#iskoristisvojglas

#zajednozaeu

                                                                                                          Senior ambasadorica : Magdalena Vojak,prof.