PROJEKT MORE THAN WELCOME / VIŠE NEGO DOBRODOŠLI

U turizmu ključ uspjeha je staviti gosta u središte pozornosti. Rad s gostom važan je za organizaciju, djelatnike i zadovoljstvo samoga gosta koji će podijelit svoje zadovoljstvo i privući nove goste. S obzirom da je ovaj dio struke važan za naš obrazovni profil hotelijersko-turistički tehničar ove godine odlučili smo se za malo drugačiji projekt. Autorica projekta profesorica Ines Jurilj i partner projekta profesorica Martina Kir Jambrek odlučile su ove godine nastavni sadržaj svojih predmeta provesti kroz eTwinning projekt. U ovome projekta sudjelovati će učenici 2.h razreda kroz predmet Engleski jezik i 3.h razreda kroz predmet Organizacija poslovanja poduzeća.

 S pomoću ovog projekta učenike treba obrazovati da shvate važnost pravilnog rada s gostima, kako se ophoditi s gostima na prijamnom odjelu hotela, te predstaviti hotelsko turističku ponudu. Kao partneri projekta još su nam se priključila i 3 profesora hotelijerske struke iz Turske.

 Projekt je stvoren s ciljem promicanja važnosti i brige za gosta turista kroz razne, dobno prilagođene, aktivnosti. Učenike treba potaknuti da prepoznaju važnost brige za gosta turista i predstavljanje hotelsko turističke ponude kroz međusobnu suradnju, istraživanje, kreativnost, komunikaciju i zanimljive aktivnosti. Tijekom projekta učenici će biti uključeni u predlaganje i odabir digitalnih alata za kreiranje svojih materijala.

 Kao konačni proizvod projekta planirana je e-knjiga koja će sadržavati učeničke radove te brošuru sa savjetima za ostale vršnjake o pravilnoj brizi za gosta, hotelsko turističkoj ponudi i načinu rada prijamnog odjela na temelju svega što su učenici radili tijekom godine.

 Dana 18. rujna 2021. održan je i naš prvi radni sastanak na kojem smo se upoznali sa partnerima, dogovorili plan rada te podjelu zaduženja, isplanirali prve aktivnosti te način organizacije i komunikacije tijekom projekta.

Voditeljica projekta

Ines Jurilj, prof.