O knjižnici

Današnja Knjižnica Ekonomske škole nastala je diobom knjižnog fonda nekadašnje škole CUO Zvonko Brkić. Prvi svesci knjiga današnjeg fonda upisani su 14. listopada 1992. godine u inventarnu knjigu naše škole. Knjige upisane do rujna 1993. čine tzv. stari fond od 2600 svezaka. Nakon toga izgradnja fonda usmjerena je na nabavku potrebnog broja propisane lektire i stručnih knjiga ekonomskih znanosti, prava, informatike, suvremene pedagoške, psihološke i didaktičke literature.
Sukladno financijskim sredstvima nabavljali smo stručne časopise i formirali zbirku neknjižne građe ( AV-građa: audiokasete, videokasete, CD-ROM-ovi). Znatna sredstva smo uložili u nabavku referentne građe jer knjižnica nije posjedovala npr. Opću enciklopediju, Ekonomski leksikon, Hrvatski opći leksikon i sl. Nabavili smo i rječnike za potrebe nastave stranog jezika pa sada imamo rječnike i gramatike engleskog, njemačkog, talijanskog, latinskog jezika. Neki od njih su dostupni i u obliku elektroničkog zapisa.
Ponosni smo na rezultat informatizacije školske knjižnice u programu Metel Win u zadnje četiri godine čime smo postigli pretraživost knjižničnog fonda putem interneta. Građa je uvedena po svim pravilima knjižnične struke i u skladu s UDK klasifikacijom. Tako učenici i kolege nastavnici u svakom trenutku mogu provjeriti posjeduje li školska knjižnica traženu knjigu ili neknjižnu građu.
Trenutno knjižnica ima oko 5770 svezaka knjiga, no planiramo uskoro reviziju kako bi se knjižnični fond pročistio od zastarjelih i dotrajalih knjiga.
Prostor knjižnice se nekoliko puta selio po zgradi škole. Danas se nalazi u prostoru bivšeg hodnika škole, na svega 35 metar kvadratnih što je nedostatno. Rješavanje kvalitetnijeg prostora školske knjižnice zadaća je za vrijeme koje dolazi.
Osim stručnog knjižničarskog posla, pokušale smo svoj pečat dati i u dijelu rada s učenicima i često kao dio uredništva u objavi svih školskih publikacija. Spomenut ću suradnju u izradi dvogodišnjaka, uredništvo školskih listova, vođenje literarne družine, dodatni rad s učenicima koji su došli iz inozemstva, organizaciju izložbi, organizaciju književnih večeri, Međunarodni projekt Straničnik, filmske projekcije povodom Noći knjige, sudjelovanje u projektu Čitanjem do zvijezda, sudjelovanje u projektu Lermanologija, organizaciju školskih izleta i posjet Interliberu i NSK u Zagrebu s učenicima.
Knjižnica vodi brigu o Spomenici škole i popunjava fototeku.
Ciljevi budućeg razvoja usmjereni su na nabavu suvremene literature, časopisa i pojačanu nabavku neknjižne građe (glazbeni i filmski klasici u okviru nastavnog plana i programa).

ŠKOLSKE KNJIŽNIČARKE OD RUJNA 1991. DO RUJNA 2015. GODINE

 1. Vlatka Andrišek
 2. Meri Bajić
 3. Žaklina Bender
 4. Snježana Culek
 5. Valentina Čurčić
 6. Jadranka Kaučić
 7. Snježana Kaurinović
 8. Ana Knežević
 9. Martina Marić
 10. Jelena Matoković
 11. Ivana Obradović
 12. Marija Šag Sadilek
 13. Ljiljana Žebčević