Nenastavno osoblje

# Ime i prezime Stručna sprema Radno mjesto
1. Anamarija Krpan diplomirani pravnik tajnica
2. Željana Mikić ekonomist vod. računovodstva
3. Đurđica Stojčević ekonomist administrator
4. Krešimir Vodička elektrotehničar domar
5. Marica Puljašić osnovna škola spremačica
6. Renata Baretić ekonomist spremačica