Nenastavno osoblje

# Ime i prezime Stručna sprema Radno mjesto
1. Anamarija Krpan diplomirani pravnik tajnica
2. Željana Mikić ekonomist vod. računovodstva
3. Marica Puljašić osnovna škola čistačica
4. Đurđica Stojčević ekonomist administrator
5. Rozalija Šega prodavač čistačica
6. Krešimir Vodička elektrotehničar domar