NAKON DRUGE MOBILNOSTI UČENIKA U ENGLESKU PROJEKT KORAK NAPRIJED PRIMAKAO SE KRAJU

U školskoj godini 2018./19. Ekonomska škola Požega provela je Erasmus+ projekt KA102 pod nazivom Korak naprijed. Projekt je omogućio mobilnost učenika u svrhu obavljanja praktične nastave u prikladnim poslovnim organizacijama u engleskoj pokrajini Devon.

Na mobilnost u trajanju 2 tjedna poslano je 34 učenika četiriju obrazovnih profila: 13 ekonomista, 8 komercijalista, 10 hotelijersko-turističkih tehničara i 3 upravna referenta. Riječ je o profilima koji u lokalnoj zajednici u velikoj mjeri nemaju priliku odraditi stručnu praksu na prikladnim radnim mjestima te stoga nemaju ni odgovarajuće iskustvo potrebno za jednostavno i brzo uključivanje na tržište rada. Ovim je projektom mobilnosti u našoj školi učinjen korak naprijed prema rješavanju te situacije.

Projektni je partner bila tvrtka The Training Partnership Ltd iz Torquaya, gradića na obali Kanala u Engleskoj, turističkoj regiji s brojnim tvrtkama malog i srednjeg tipa, kakve odgovaraju strukovnoj školi našeg tipa, odnosno učenicima koji su u takvim tvrtkama obavljati program praktične nastave. Jedan od glavnih ciljeva projekta poticanje je poduzetništva, budući da se takve tvrtke idealno mogu razvijati i u našoj županiji te tako omogućiti gospodarski razvoj, umanjiti brojne društveno-gospodarske teškoće, u prvom redu vrlo visoku stopu iseljavanja iz našeg kraja. Stoga je projekt i primjer dobre prakse koji učenicima omogućuje poslovni i osobni rast, a školi širenje organizacijskih kapaciteta i dodatno jačanje europske dimenzije.

Upravni referenti sudjelovali su u pripremi, podnošenju i provjeri pravnih dokumenata te obavljali opće uredske dužnosti. Komercijalisti su na praktičnom radu pratili robu, kontrolirali je i prikazivali u odgovarajućim obrascima, sudjelovali u promociji proizvoda, radu službe za korisnike, upravljali gotovinom, pakirali robu i gradili vještine kontakta s kupcima na stranom jeziku. Ekonomisti su istraživali medijske trendove i potencijal društvenih mreža u marketingu, izrađivali audio i vizualne oglasne sadržaje, pratili planiranje troškovnika oglašavanja te pregovore s klijentima. Hotelijersko turistički tehničari upoznavali su tehnike rada prijamnog odjela, ustroj ugostiteljskih poslova, razvijali vještina pružanja turističkih informacija i prodaje turističkih aranžmana.

Projekt se ostvario u dvije mobilnosti. Prva je ostvarena u siječnju, a otputovalo je dvadeset troje maturanata, praćeni ravnateljicom Marinkom Parac te profesoricama Ines Jurilj i Lidijom Gerstman. Na drugu su mobilnost u lipnju, po završetku nastavne godine, putovali učenici 3. razreda, njih 11 u pratnji profesorica Ksenije Krizmanić-Horvat, Katarine Bušić i Magdalene Vojak.

Sudionici su na kraju svojih mobilnosti dobiti Europass Mobility dokument,  koji će učenicima koristiti pri zapošljavanju i budućoj mobilnosti, i ECVET bodove koji su vrednovani i ocjenom na nastavi strukovnih predmeta.  Nastavnicima i školi iskustva stečena u ovom projektu poslužit će za daljnji profesionalni razvoj.