Međuškolski projekt (ZA)JEDNO

O PROJEKTU

Projekt ujedinjuje svih 6 požeških srednjih škola: Poljoprivredno prehrambenu, Obrtničku, Tehničku, Ekonomsku, Gimnaziju i Katoličku gimnaziju s pravom javnosti. Ciljevi su projekta obilježavanje odabranih svjetskih datuma, poticanje učenika na toleranciju i prihvaćanje različitosti, motiviranje na suradnju i međusobno uvažavanje. Učenike će se poticati na primjenu novih tehnologija informacija i komunikacija u poučavanju i učenju te razvoj vještina timskog rada i komunikacijskih vještina. 

CILJEVI

Projekt će se realizirati kroz obilježavanje odabranih svjetskih datuma.
Kroz šest susreta u svih šest škola učenici i nastavnici uključeni u projekt imat će priliku upoznati jedni druge te pokazati aktivnosti kojima se bave njihove skupine i škole u cijelosti, putem prezentacija, video uradaka, panoa, fotogalerija, ali i demonstracijom i/ili degustacijom proizvoda koje pojedine škole proizvode.
Projektom potičemo učenike na toleranciju i prihvaćanje različitosti, motiviranje na suradnju i međusobno uvažavanje. Također se potiče primjena novih tehnologija informacija i komunikacija u poučavanju i učenju te razvoj vještina timskog rada i komunikacijskih vještina. 

RADNI POSTUPAK

Projekt je dogovoren za šk. g. 2018./19. i uvršten u školske kurikulume svih uključenih škola. Koordinatori sa svake škole redovito se sastaju, no komuniciraju i putem društvenih mreža.
U listopadu obilježavamo Dan audiovizualne baštine u Ekonomskoj školi.
U studenom učenici Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti pripremaju obilježavanje Svjetskog dana filozofije. 
Učenici Obrtničke škole u prosincu će obilježiti Dan ljudskih prava. 
Gimnazija Požega organizirat će u siječnju obilježavanje Svjetskog dana obitelji. Učenici Tehničke škole u veljači će obilježiti Dan znanosti. 
Učenici Poljoprivredno-prehrambene škole u svibnju će obilježiti Dan Europe.
Termini su to u kojima ćemo se fizički sastajati. Prije svakog događaja škola domaćin uključit će svoje učenike u niz pripremnih aktivnosti, u koje će uključiti učenike goste. Nastavnici će pratiti učenički rad i napredak te i sami biti uključeni u dio radionica s učenicima, ali i dio radionica pripremljenih samo za nastavnike.

OČEKIVANI REZULTATI

Projekt ćemo diseminirati putem eTwinninga. Redovito ćemo objavljivati materijale s naših susreta koji će ostati dostupni i našim i drugim školama. Materijale ćemo nastaviti koristiti na razrednim satima u svojim školama te u daljnjem radu grupa učenika uključenih u ovaj projekt.
Projekt će biti realiziran kao širenje dobre prakse među požeškim školama te će u tom smislu svi uključeni profesori dobiti priliku unaprijediti svoju nastavnu praksu, a putem Twinspacea otvorenog za javnost isto ćemo omogućiti i drugim zainteresiranim profesorima te široj javnosti.
Budući da je samo jedna od profesora uključenih u projekt dosad bila aktivna na eTwinningu, a putem projekta poučit će i uključiti profesore drugih škola u rad na ovoj društvenoj mreži, i u tom smislu smatramo ovaj projekt visoko vrijednim za škole uključene u njega.