Kontakti

Ekonomska škola, Požega

Osječka 33, 34000 Požega

Tel: 034/273-717
Fax: 034/273-717
OIB: 07821897325
MB: 03806146

e-mail:ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr

IBAN: HR70 2500009 1501152176     Addiko Bank d.d.

Ravnateljica Marinka Parac, dipl. oec. 034/271-293
Ravnateljica prima stranke svakog dana,prema potrebi, uz prethodnu najavu u tajništvu škole
Tajnica Anamarija Krpan, dipl. iur. 034/273-717
Radno vrijeme tajništva sa strankama:
radnim danom od 10,00 do 14,00 sati
Administrator Đurđica Stojčević 034/273-717
Pedagoginja Jadranka Sabalić, dipl. pedagog 034/273-913
Voditeljica Katica Sunarić, dipl. oec 034/272-245
Voditelj računovodstva Željana Mikić 034/312-217
Zbornica   034/312-216