Hotelijersko-turistički tehničar

Nastavni plan za obrazovni profil – hotelijersko-turistički tehničar (070 104)

PODRUCJE RADA :  UGOSTITELJSTVO I TURIZAM (A)

OPIS ZANIMANJA

Školovanje hotelijersko-turističkog tehničara prilagođeno je zahtjevima širokog raspona poslova u hotelima, hotelskih poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima turističke ponude.
Hotelijersko-turistički tehničar radi u mnogobrojnim poslovima na različitim radnim mjestima:

• izrađuje i ostvaruje evidenciju i ekonomsku raščlambu turističkih i izletničkih aranžmana te aranžmana službenih putovanja,
• obraduje turističko trzaste, obavlja akviziciju, kalkulativne proračune i dopisivanje s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima uz korištenje stranih jezika i daktilografije,
• koordinira rad službi u turističkoj agenciji i u prodajnom odjelu hotela,
• obavlja šalterske poslove, recepcijske poslove, poslove u propagandnoj turističkoj djelatnosti  i sl.

U obavljanju poslova hotelijersko-turistički tehničar koristi uglavnom uredsku opremu.
Zbog izuzetnih napora koje zahtijeva turistička sezona i izravnih kontakata s turistima i poslovnim partnerima, ovo zanimanje zahtijeva izrazitu psihofizičku spremnost i zdravlje.
Kandidati za ta zanimanja moraju poznavati strane jezike, imati razvijenu opću kulturu, smisao za ustrojstvo rada i biti komunikativni.

PRAKTICNA NASTAVA HOTELIJERSKO – TURISTICKIH TEHNICARA.

CILJEVI I ZADACI:
– učenici postupno stječu znanja u hotelu i drugim objektima za smještaj,  upoznavajući značajke i kvalitete poslovanja,
– učenik mora shvatiti povezanost hotelskih dijelova u izvršavanju velikog broja poslova koji doprinose zadovoljstvu gosta i uspješnom poslovanju hotela,
– zadacima i poslovanju hotelskog domaćinstva treba posvetiti određenu pozornost s obzirom na održavanje besprijekorne čistoće i higijene svih hotelskih      prostorija, osobito hotelskih soba, apartmana i sanitarnih prostorija,
– učenik treba upoznati tehniku rada prijamnog odjela hotela, važnost vođenja svih evidencija o gostima i uslugama uz poseban naglasak na prednosti rada računalom (veza – praktična nastava!), postupci obračuna, naplate usluga uz odgovarajuće obrasce sredstva plaćanja zahtijevaju posebne satove uvježbavanja,
– učenik treba upoznati prometne djelatnosti u funkciji turizma i turističkog gospodarstva. Oni stječu znanja o putničkim – turističkim organizacijama i sličnim tvrtkama, s kvalitetama njihovih djelatnika, upućuju se na odgovarajuću dokumentaciju u putničkim agencijama,
– učenici upoznaju izradu turističkog aranžmana, neophodnu poslovnu suradnju s partnerskim tvrtkama,
– učenike treba neprekidno osposobljavati za hotelijersko – turističke djelatnike s posebnim isticanjem korektnog, kulturnog, uglađenog, gostoljubivog komuniciranja s gostima.