EUROPSKI DAN JEZIKA

Poučavaj za život!

Učenici i nastavnici Ekonomske škole Požega i ove su godine aktivno sudjelovali u javnome obilježavanju Europskoga dana jezika na županijskoj razini. Europski se dan jezika svake godine obilježava 26. rujna. Glavni organizator događaja uz potporu Grada Požege ponovno je kolegica Jasminka Hajpek iz OŠ Antuna Kanižlića u Požegi. Događaj je organiziran pod sloganom „Poučavaj za život!“. Ove smo godine, nažalost, jedina srednja škola uključena u zajedničko obilježavanje, a uključili su se i dječji vrtići i Veleučilište u Požegi. Ovogodišnje je aktivnosti učenika Ekonomske škole Požega osmislila mr. Martina Budimir. Aktivnost je održana u Sportskoj dvorani Tomislav Pirc u Požegi, a posebni su gosti naše škole bili polaznici dječjega vrtića Cvjetna livada.

Naziv aktivnosti:
a) Menschenmemory – Alive Memory Cards – Carte memory mobili
b) Sprachpuzzle – Language Puzzle – Puzzle linguistici

Vrijeme izvođenja aktivnosti: 10-14h      

Uzrast kojem je namijenjena aktivnost/aktivnosti:
a) predškolski uzrast do odrasle dobi
b) viši razredi osnovne škole do odrasle dobi

Imena učenika koji su izveli aktivnost:
1.      Daniel Dujić, 1.h
2.      Sandra Marković, 1.h
3.      Lovro Paponja, 1.h
4.      Laura Baltić, 3.h
5.      Marijana Jugović, 3.h
6.      Roberto Mandekić, 3.h
7.      Ivana Margeta, 3.h
8.      Anđela Marić, 3.h
9.      Filip Pavković, 3.h
10.  Petra Magdalena Ružičić, 3.h
11.  Vanesa Vasilj, 3.h
12.   Ivona Dražić, 3.h
13.  Ivana Brkić, 3.h
14.  Nena Hercigonja, 3.h
15.  Ivan Poljanac, 2.a
16.   Petar Kocijan, 2.a
17.   Ana Adžaga, 2.a
18.   Antonija Baričević, 2.a
19.   Marija Jambrek, 2.a
20.   Lea Mijatović, 2.a
21.   Karla Jagetić, 2.k
22.   Tea Jamuljak, 2.k
23.   Mihaela Benko, 2.k
24.   Luka Čajka, 2.k
25.   Karlo Penava, 2.k
26.   Luka Faletar, 2.k

Kratak opis aktivnosti:

a) Menschenmemory – Alive Memory Cards – Carte memory mobili
Učenici, odjeveni u crno, na leđima imaju sliku jedne vrste voća s time da po dvoje učenika imaju istu vrstu voća na leđima. Natjecatelj pokaže na jednoga učenika po želji. Prozvani učenik navodi nazive svoga voća na 3 jezika (engleski, njemački i talijanski). Natjecatelj zatim pokaže na još jednoga učenika. Drugi prozvani učenik okreće leđa i pokazuje sliku voća. Ukoliko se radi o istoj vrsti voća koju ima i prvi učenik, i on se okreće i par je pogođen. Natjecatelj, koji je pogodio par, pogađa dalje. Pogođene kartice ostaju okrenute leđima, tj. tako da se vidi slika i da je voće pogođeno. Ukoliko natjecatelj ne pogodi par, pogađa sljedeći natjecatelj. Ova je igra namijenjena za najmanje 2 igrača. Sudionici će kroz ovu aktivnost usvojiti i/ili uvježbati nazive voća na stranim jezicima. Ovisno o terminu, u igri će biti 10-20 učenika, tj. 5-10 vrsta voća.

b) Sprachpuzzle – Language Puzzle – Puzzle linguistici

Ova se aktivnost izvodi na 2 načina.

Varijanta 1 (engleski jezik)
Na štandu se nalaze 2 košarice sa setom slova engleske abecede u obliku puzzli. U svakoj se košarici nalazi po 2 primjerka svakoga slova abecede. Između košarica nalazi se pregrada. U aktivnosti sudjeluje po 2 natjecatelja koji u zadanome vremenu (2 minute) sastavljaju ispravno napisane engleske riječi. Pobjednik je natjecatelj koji u 2 minute sastavi najviše ispravno napisanih riječi na engleskome jeziku bez obzira na duljinu riječi. Kroz ovu aktivnost učenici uvježbavaju ortografiju engleskoga jezika.

Varijanta 2 (njemački i/ili talijanski jezik)
Na tlu ispred štanda nalazi se 20 komada spužvastih podnih puzzli. Na svakoj su puzzli s jedne strane nalijepljeni dijelovi rečenica na njemačkome jeziku, a na drugoj strani dijelovi rečenica na talijanskome jeziku. Uz dio rečenice nalazi se njemačka, odnosno talijanska zastavica, ovisno o kojem se jeziku radi. Sudionik bira jezik i pokušava sastaviti ispravne rečenice. Pri tome je jako važno paziti na red riječi. Uspješno je izvršio zadatak sudionik koji ispravno složi sve rečenice na talijanskome, odnosno njemačkome jeziku. Igra nema vremenskoga ograničenja. Kroz ovu aktivnost učenici uvježbavaju jednostavne rečenice na njemačkom ili na talijanskom jeziku.

Za pobjednike tj. za uspješno izvršavanje zadatka pripremljene su simbolične nagrade.

Imena mentorica:
mr. Martina Budimir, prof.
Marina Hurtiš-Međugorac, prof.
Ivana Kovačević, prof.
Jelena Kovačević, prof.

Događaj su popratili lokalni mediji:

https://slavonski.hr/europski-dan-jezika-u-pozegi-jezik-je-barijera-ali-i-poveznica/

http://pozeskivodic.com/os-antuna-kanizlica-pozega-obiljezen-europski-dan-jezika/

https://www.034portal.hr/skolarci-i-vrtciraci-iz-pozege-jucer-obiljezili-europski-dan-jezika-907

http://pozega.hr/index.php/novosti-pozega/item/3271-pozeski-skolarci-obiljezili-europski-dan-jezika.html

Izvješće sastavila: mr. Martina Budimir, prof.