E-BILTEN O OBILJEŽAVANJU EUROPSKOGA DANA JEZIKA

Učenice i učenici naše škole, dana 2. listopada 2020. sudjelovali su u online-obilježavanju Europskoga dana jezika na županijskoj razini koji je ove godine imao elemente i međunarodnoga događaja. Sudjelovali su i volonteri Eko centra Latinovac iz nekoliko zemalja koji su prije nekoliko dana objavili e-Bilten o događaju.

Bilten možete pogledati na sljedećoj poveznici:

https://www.ekocentarlatinovac.hr/preuzimanja/Europski%20Dan%20Jezika%202020%20_bilten.pdf

Podsjetimo se nekih detalja vezanih uz obilježavanje Europskoga dana jezika 2020. godine.

Naziv točke i aktivnosti:

Male stvari koje život znače/

Die kleinen Dinge zählen/

Life’s about the Little Things/

Piccole cose che significano la vita

Imena učenika koje izvode aktivnosti ili su pomogli u izvođenju aktivnosti:

 1. Miriam Bahora, 2.k
 2. Josipa Božić, 2.c
 3. Hrvoje Bunikić, 3.g
 4. Lara Crnjac, 1.a
 5. Matej Grbeš, 4.a (edit)
 6. Valentina Franikić, 2.k
 7. Elena Jug, 3.h
 8. Marijana Jugović, 4.h
 9. Korina Kitanović, 3.g
 10. Samanta Kraljević, 3.a
 11. Matea Mital, 1.h
 12. Filip Pavković, 4.h
 13. Marija Pedić, 2.k
 14. Dragana Relić, 1.a

 

Opis aktivnosti:

Učenici su kroz projektnu aktivnost pokazali ono što im je u tijeku pandemije i nastave na daljinu bitno, ono što ih tišti i na koji se način nose s novonastalom situacijom! Aktivnost se sastojala od osmišljavanja i snimanja kratkih videopriloga o tome što učenice i učenici rade za vrijeme nastave na daljinu, kako se nose sa situacijom, na koje poteškoće nailaze i koje su prednosti ovakvoga načina rada. Učenici su pokazali svoju kreativnost u punome sjaju i još jednom dokazali da će se snaći u svakoj situaciji, da znaju kritički sagledati stvari i da posjeduju vještinu preokretanja situacije u svoju korist i koncentriranja na male stvari koje život znače. Otuda i naslov videokompilacije kojom je Ekonomska škola na tri strana jezika dala svoj doprinos obilježavanju Europskoga dana jezika 2020. Učenici Ekonomske škole Požega uče engleski, njemački i talijanski kao obvezne strane jezike, a ruski fakultativno. Učenici su kroz ovaj projekt proizveli kratke i srednje duge govorne tekstove, pokazali sigurnost u javnome nastupu, kreativno se izrazili i pokazali na koji način očuvati mentalno zdravlje u kriznim vremenima.

Ime/imena mentora i ostalih suradnika koji su pomogli u realizaciji točke i aktivnosti:

 1. Martina Budimir, prof.
 2. Lorena Đurčević, mag. philol. angl.
 3. Marina Hurtiš-Međugorac, prof.
 4. Martina Kir Jambrek, prof.
 5. Ivana Kovačević, prof.
 6. Jelena Kovačević, prof.
 7. Zorica Zeba, mag. philol. germ.

Poveznica na video:

https://drive.google.com/file/d/18xwU5HjW-WrvCNTcasHqXvvPrSN9xQMS/view?usp=sharing

Izvješće sastavila: mr. Martina Budimir, prof.