DRŽAVNA MATURA-PRIGOVORI

Poštovani maturanti, prigovor na ocjenjivanje ispita u 2. roku možete podnijeti sutra, 13. rujna, u uredu koordinatorice od 11.00 do 12.00 sati ili sutra do 12.00 sati na mail: darija_du @yahoo.com. Obrazac prigovora i detaljne informacije nalaze se u Timovima-Državna matura.
Darija Dujmović, ispitna koordinatorica