Dodatna/Dopunska

Dopunska nastava

Dopunska nastava organizira se kao oblik pomoći u učenju za učenike koji otežano prate redovni nastavni program. Organizira se iz:

Nastavni predmet Razredni odjel Profesor Broj skupina Broj sati
Hrvatski jezik 4.a, k Ivana Kovačević 1 1
4.c Ivana Kovačević 1 1
4.h, g Maja Pranjić Čorak 1 1
Engleski jezik 1. PL + PŽ Marija Posavac 1 1
svi Jelena Kovačević 1 1
3.a, h, k Martina Kir Jambrek 1 1
Matematika 1.a, k Ljubica Thür 1 1
4.a Ljubica Thür 1 1
1.h Kristina Matijević 1 1
4.g, h Kristina Matijević 1 1
1.d, c Tomislav Stojčević 1 1
Računovodstvo
2.a Verica Perlić 1 1
1.a, k, 2.k Nataša Ivanović 1 1
3.a, h, k, 4.g, h Elvira Volf Karan 1 1
      UKUPNO 14

 

Dodatna nastava

Nastavni predmet Razredni odjel Profesor Broj skupina Broj sati
Njemački jezik svi Martina Budimir 1 1
Engleski jezik svi Jelena Kovačević 1 1
Psihologija svi Nikolina Bodolović 1 1
Računovodstvo 4.a Magdalena Vojak 1 1
Poslovne komunikacije svi Katica Sunarić 1 1
Čovjek, zdravlje i okoliš svi prodavači Višnja Menđel-Troha 1 1
      UKUPNO 6