Daily Archives: 5. studenoga 2020.

Socijalna isključenost mladih – Mentalno zdravlje adolescenata

U okviru projekta “Uključimo – osnažimo!” financiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, dipl.psihologinja Marija Krip održala je stručno predavanje na temu “Socijalna isključenost mladih – Mentalno zdravlje adolescenata”.