Daily Archives: 14. svibnja 2018.

VT Alfa d.o.o. sudjelovala je na 11. Sajmu vježbeničkih tvrtki u Bjelovaru

Učenici vježbeničke tvrtke Alfa d.o.o. sudjelovali su na 11. Sajmu vježbeničkih tvrtki u Bjelovaru u organizaciji Komercijalne i trgovačke škole  i Ekonomske i biotehničke škole iz Bjelovara.