12. TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Tjedan cjeloživotnog učenja nacionalna je obrazovna kampanja koju od 1. do 7. listopada 2018. provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sa svojim regionalnim partnerima s ciljem podizanja svijesti o važnosti učenja i obrazovanja svih dobnih skupina.

Učenici 3. b razrednog odjela smjera ekonomist izradili su pano na ulazu u Ekonomsku školu, a učenici završnih razreda smjera ekonomist (Danijel Rotim, Ana Matoković, Karla Kuraja i Terezija Kudrnaček) podučavali su svoje kolege završnih razreda smjera prodavač i komercijalist osnovama financijske pismenosti. Tako su učenici imali priliku upoznati se s  osnovnim pojmovima osobnih financija (tekući račun građana, dopušteno i nedopušteno prekoračenje, kartice, štednja, krediti građana i osnovne vrste osiguranja).

Cilj radionice Osnove financijske pismenosti bio je potaći suradnju među učenicima, vježbati javni nastup, prenositi već stečena znanja kolegama drugih obrazovnih profila. Mentorica učenicima bila je profesorica Gordana Bojčić.